Polihronie Sârcu despre importanța românisticii pentru știința slavă

Polihronie Sârcu (Полихроний Агапиевич Сырку) (30 iulie 1855, Străşeni, judeţul Lăpuşna, Principatul Moldovei – 23 iunie 1905, Sankt Petersburg), istoric, traducător şi slavist. Provenit dintr-o familie de răzeşi, este fiul lui Agapie Sârcu. A urmat clasele primare la mănăstirea Căpriana, unde a avut prilejul să înveţe şi limba bulgară. Îşi continuă studiile la Seminarul Teologic din Chişinău, apoi la Odessa şi Sankt Petersburg, absolvind în 1878 Facultatea de Filologie și Istorie cu medalia de aur.

Reţinut la Universitatea din Sankt Petersburg, este trimis într-o călătorie de studii în ţările balcanice şi în România (1879), unde colaborează cu B.P. Hasdeu. Se specializează în romanistică şi în studiul limbilor slave de sud. Numit în 1883 privat-docent pentru limba şi literatura română, îşi deschide cursul în ianuarie 1884 cu o prelegere despre însemnătatea romanisticii pentru limbile slave. Mai târziu a ţinut cursuri de limba slavă veche şi  istorie a limbii ruse (ca docent ordinar din 1888).

 Studiile, cele mai multe redactate în limba rusă, privind istoria şi cultura românilor sau a slavilor de sud şi a celorlalte popoare din Peninsula Balcanică, realizate din perspectivă comparată – „Reminiscenţe ale literaturii slave în Moldova” (1882), „Importanţa românisticii pentru ştiinţa slavă” (1884), „O nouă părere despre viaţa şi activitatea lui Gr. Ţamblac” (1884), „Nicolae Spătarul până la sosirea în Rusia” (1885), etc. – i-au apărut în volumele sau în revistele „Archiv fur slavische Philologie”, „Revista pentru istorie, arheologie şi filologie”, „Russkii filologhiceskii vestnik”, „Jurnal Ministerstva Narodnogo Prosveşceniia”, „Sbornik ORJaS”, „Jivaia starina”, „Izvestia otdeleniia russkogo iazâka i slovenosti Imperatorskoi Akademii Nauk” etc. O preţioasă colecţie de manuscrise vechi şi documente referitoare la istoria românilor, alcătuită de-a lungul anilor, se păstrează în fondurile Bibliotecii din Sankt Petersburg a Academiei de Ştiinţe din Federaţia Rusă.

În lucrarea „Importanţa românisticii pentru ştiinţa slavă” (1884) („Значение румыноведения для славянской науки // Журнал Министерства Народного Просвещения. Шестое десятилетие. Часть CCXXXIV. 1884. Август”) Sârcu a căutat, ca istoric literar, să contribuie la cunoaşterea în Rusia a limbii şi literaturii române. După o scurtă introducere istorică acesta face o schiţă a literaturii române vechi până la marii cronicari din secolul XVII şi începutul secolului  XVIII, se opreşte în mod special asupra lui Dimitrie Cantemir.

Fără titlu

Polihronie Sârcu (Полихроний Агапиевич Сырку) „Jurnalul Ministerului Învățământului Public. Importanţa românisticii pentru ştiinţa slavă” (1884) („Значение румыноведения для славянской науки // Журнал Министерства Народного Просвещения. Шестое десятилетие. Часть CCXXXIV. 1884. Август”)

Fără titlu.jpgg

Fragment din Polihronie Sârcu (Полихроний Агапиевич Сырку) „Jurnalul Ministerului Învățământului Public. Importanţa românisticii pentru ştiinţa slavă” (1884) („Значение румыноведения для славянской науки // Журнал Министерства Народного Просвещения. Шестое десятилетие. Часть CCXXXIV. 1884. Август”)

„Națiunea română este alcătuită din populația creștină a Regatului României, Transilvania și părțile Banat, Bucovina și Basarabia, iar apoi Macedonia, Tesalia și Epir; pe lângă acestea, câteva grupuri mici de așezări românești sunt în Bulgaria, Serbia și Ungaria. Așadar, se vede clar că românii ocupă suprafețe, care, într-un mod sau altul, au tangențe cu istoria popoarelor slave, atât în particular, cât și în general. După cum se știe, românii locuiesc în spațiul carpatic, care alcătuia, probabil, patria slavilor; astăzi ei se învecinează la nord cu rușii unguri, galițieni și bucovineni și parțial cu slovacii,  la nord cu malorușii, iar la nord-vest cu sârbii din Banat.  Odinioară, acest hotar al românilor se întindea mai departe, în nord, judecând după faptul că în Moravia, până în zilele noastre, se află o regiune întreagă, numită Valahia, populația căreia se numește, aproape în întregime, valahă și are multe în comun cu păstorii pur români din Carpați. La est, românii se învecinează cu malorușii, care au cedat primii, nu demult, câteva locuri pe partea stângă a Nistrului. La sud, Dunărea formează doar hotarul politic al României actuale. Românii locuiesc amestecați cu bulgarii, începând cu partea sudică a Basarabiei și trecând de partea cealaltă a gurilor Dunării, în Dobrogea.”

fi

Fragment din Polihronie Sârcu (Полихроний Агапиевич Сырку) „Jurnalul Ministerului Învățământului Public. Importanţa românisticii pentru ştiinţa slavă” (1884) („Значение румыноведения для славянской науки // Журнал Министерства Народного Просвещения. Шестое десятилетие. Часть CCXXXIV. 1884. Август”)

„Cei mai sârguincioși promotori ai limbii române au fost doi domnitori, care au domnit în aceeași perioadă în a doua jumătate a secolului al XVII-lea – moldoveanul Vasile Lupu (1632 – 1654) și valahul Matei Basarab (1633 – 1654), extrem de educați, dar care au fost toată viața în relații de vrăjmășie unul cu celălalt, în intențiile lor de a uni toți românii sub același sceptru. Ambii au deschis multe școli românești, iar Vasile Lupu – Academia Vasiliană și două colegii teologice. Dar cea mai importantă activitate a lor trebuie considerată instalarea tipografiilor în Principatele Române, pentru care au primit fonturi și mașini din Rusia – din Moscova și Kiev. Pe  lângă acestea, ambii domnitori sunt cunoscuți ca autorii codurilor românești de legi.

Cel mai remarcabil fenomen cultural din această perioadă sunt letopisețele românești, cu care se poate mândri, pe bună dreptate, poporul român; dintre acestea se evidențiază cele moldovenești, după materialul bogat și localizare, și în special letopisețul lui Ion Neculce (1673 – 1743), Ion Neculce fiind unul dintre cei mai învățați oameni din perioada sa. Letopisețele românești sunt de importanță majoră pentru istoricii slavi.”

lim

Fragment din Polihronie Sârcu (Полихроний Агапиевич Сырку) „Jurnalul Ministerului Învățământului Public. Importanţa românisticii pentru ştiinţa slavă” (1884) („Значение румыноведения для славянской науки // Журнал Министерства Народного Просвещения. Шестое десятилетие. Часть CCXXXIV. 1884. Август”)

„Putem trasa această paralelă mult mai ușor, deoarece limba română pentru cele zece milioane de români are puține dialecte, acestea fiind doar trei: dacic (în Valahia, Moldova, Basarabia, Bucovina, Transilvania și Banat), macedonian (în Macedonia, Epir și Tesalia) și istriac (în partea de sud a Istriei și pe insula Krka sau Velia).”

Surse:

1. http://www.archive.perm.ru sau http://publ.lib.ru

2. http://istoria.md

3. http://ru.wikipedia.org

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s