Arhive pe etichete: Rusia

Academia Imperială de Științe din Rusia despre Principatele Române

În anul 1841, Academia Imperială de Științe din Rusia publică la Sankt Petersburg „Revista Ministerului Instrucțiunii Publice. Partea XXIX”.  Publicația periodică „Revista Ministerului Instrucțiunii Publice” este oficială și prezintă succesele din domeniul învățământului din Rusia. Se editează începând cu anul 1834 până în 1917 și este cu profil generalist (științe umaniste).

coperta

„Revista Ministerului Instrucțiunii Publice. Partea XXIX”, Sankt Petresburg, 1841

fragment

Fragment din „Revista Ministerului Instrucțiunii Publice. Partea XXIX”, Sankt Petresburg, 1841

Despre situația învățământului în Principatele Moldovei și Valahiei (Țării Românești).

––

Revizuire istorică a instituțiilor educaționale.

„Moldova și Valahia sunt țări locuite de un popor care are o singură origine, o singură limbă, o singură Credință, în pofida separației lor pe plan civil, ele au avut necontenit o singură soartă comună: au suferit împreună de-a lungul secolelor, purtând aceeași cruce grea, iar acum sorb o nouă viață din același izvor dătător de viață. Ele au același trecut, același prezent și, bineînțeles – același viitor!

Cine a aruncat o privire măcar fugitiv și superficial peste Istoria ambelor Principate, aceluia îi este ușor să ghicească în ce situație se afla instrucțiunea națională, mai ales educația publică, până în prezent. Acestea, în perioada scurtă de existență distinctivă sub voievozi independenți, nu aveau nici timp și nici posibilități de a cunoaște valoarea educației. Dintr-o parte înconjurate de vecini puternici și ostili, din altă parte chinuite de vrăjmășia reciprocă interminabilă, erau nevoite să-și epuizeze forțele ca să se mențină în patriile proaspăt dobândite.

fragment 2

Fragment din „Revista Ministerului Instrucțiunii Publice. Partea XXIX”, Sankt Petresburg, 1841

De aceea, Istoria lor de atunci este alcătuită din războaie și vărsare de sânge. Creștinismul nu putea să aibă aici o influență favorabilă, deoarece era mărturisit în limba slavonă, care până în secolul trecut a fost limba serviciului divin a tuturor Românilor ortodocși nu doar din cele două Principate, dar și din Transilvania și chiar din Banat. Înaintașii spirituali și din domeniul educației publice au fost întotdeauna sau străini din rândul slavilor vecini de peste Dunăre, sau, dacă erau din băștinași, nu dispuneau de comunicarea pastorală corespunzătoare cu oamenii. Limba poporului, Româna, era considerată nedemnă de a fi îmbrăcată în cuvinte. Nu doar inscripțiile antice de pe biserici și alte clădiri, nu doar hrisoavele voievozilor, dar și simplele tranzacții și zapisele persoanelor fizice se scriau în limba slavonă. Nu putem spune că în același timp nu exista dragoste pentru ocupații intelectuale cel puțin în sensul în care era percepută atunci viața intelectuală; faimosul erou al Moldovei, Ștefan cel Mare, a scris cu mâna sa o întreagă carte, care se păstrează până în prezent; dar această carte – nu e nimic altceva decât o Evanghelie slavonă!

fragment 3

Fragment din „Revista Ministerului Instrucțiunii Publice. Partea XXIX”, Sankt Petresburg, 1841

Rusiei, doar Rusiei îi datorează Principatele renașterea în toate sensurile, atât din punct de vedere material, cât și intelectual și moral. De când puternicul Vultur rusesc le-a luminat cu aripile sale binefăcătoare, de atunci strălucește pentru ele răsăritul unei zile noi, a cărei dimineață minunată o savurează acum. Cu respect și recunoștință repetă și Românii înșiși asta. Dreptatea ne spune să le oferim această onoare din partea noastră de a se folosi cu demnitate de protecția relevată, în sfârșit, prin Providență, după secole de ispită într-un focar de nenorociri.”

Surse:

1) http://www.runivers.ru/lib/book7643/450400/;

2) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2794100.

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Nikolai Durnovo despre Basarabia și România

Durnovo Nikolai Nikolaevici (1842—1919) este un editor, redactor și publicist rus, tatăl renumitului lingvist și membru corespondent al Academiei Ruse de Științe – Durnovo Nikolai Nikolaevici (1876 – 1937).

În anul 1890, la tipografia lui Ernst Lissner și I. Roman din Moscova apare lucrarea „Statele și popoarele Peninsulei Balcanice, trecutul, prezentul și viitorul lor și minciuna bulgară. Articole istorice, etnografice și polemice dedicate chestiunii orientale.”

coperta

„Statele și popoarele Peninsulei Balcanice, trecutul, prezentul și viitorul lor și minciuna bulgară. Articole istorice, etnografice și polemice dedicate chestiunii orientale.” Durnovo Nikolai, Moscova, 1890

extras

Fragment din lucrarea „Statele și popoarele Peninsulei Balcanice, trecutul, prezentul și viitorul lor și minciuna bulgară. Articole istorice, etnografice și polemice dedicate chestiunii orientale.” Durnovo Nikolai, Moscova, 1890

„Extras din protocoalele Congresului de la Berlin (N 10, reuniunea din 19 iunie (1 iulie) din anul 1878) cu privire la cedarea către Rusia a Basarabiei de jos (a se vedea pagina 126).

„Până în anul 1812 toată Basarabia depindea de Principatul Moldovei, autonomia căruia era recunoscută solemn de toate tratatele, încheiate anterior de către imperiile rus și otoman. Tratatul de la Kuciuk-Kainargi, îndeosebi, recunoștea cnezilor din Moldova și Țara Românească titlul de domnitori și hotăra că Basarabia reprezintă o parte a Moldovei”, astfel „fărâmițarea din anul 1812 nu putea fi justificată de fapt sau de dreptul de cucerire”. Că Basarabia „este pământ românesc, cu instituții și legi românești, e confirmat clar și de împăratul Alexandru I. Acest respect față de vechea naționalitate a fost formulat în rescriptul împărătesc, în care a fost publicată organizarea administrativă și juridică a provinciei, după alipirea acesteia la Rusia, fără a se preciza vreo diferență între Basarabia de jos și cea de sus. Probabil au vrut să tragă concluzia că Basarabia e teritoriu turcesc sau tătăresc, din simplul fapt că otomanii au ocupat acolo 3 cetăți, dar istoria Țării Românești conține o anomalie asemănătoare: cetăți turcești existau aici demult, dar de aici nu reiese că Țara Românească a fost cândva teritoriu turcesc”… „De când s-a alăturat campaniei, Rusia a semnat cu România o convenție prin care garanta în mod expres integritatea teritoriului românesc de azi”, această garanție „căpăta o putere dublă din ziua în care, la însăși propunerea Rusiei, promovarea națiunii românești a ajuns mai favorabilă și s-a transformat într-o adevărată promovare militară, într-o uniune deplină. Trupele române luptau umăr la umăr cu armata rusă”… „România știe să respecte datoria de recunoștință, dovedind aceasta de nenumărate ori. Ea nu-și uită nici istoria, nici numele binefăcătorilor ei; ea îi onorează pe Ecaterina a II-a și pe Nikolai I,

extras 2

Fragment din lucrarea „Statele și popoarele Peninsulei Balcanice, trecutul, prezentul și viitorul lor și minciuna bulgară. Articole istorice, etnografice și polemice dedicate chestiunii orientale.” Durnovo Nikolai, Moscova, 1890

creatorii generoși ai tratatelor de la Kuciuk-Kainargi și de la Adrianopol; dar ea păstrează, de asemenea, memoria pentru jertfele pe care și le-a asumat pentru mărirea, fericirea și slava Rusiei. Ea ține minte că de pe timpul lui Petru cel Mare până în zilele noastre, a fost, succesiv sau simultan, bază de operațiuni militare pentru Rusia, grânar, unde se aproviziona armata rusă, chiar și atunci când aceasta acționa peste Dunăre; și un teatru adesea preferat al celor mai grave confruntări. Ea mai ține minte, de asemenea, că în anul 1812 a pierdut, în favoarea Rusiei, jumătate din Moldova, de la Prut până la Nistru”… „Nevoită să-și țină o perioadă îndelungată armata în bătaia puștii, pentru a respinge întâmplările inevitabile, deținea, sub stindardele armatei active, dar și a rezervei, peste 70 de mii de oameni. În plus, a suferit pierderi considerabile; orașele ei și tot malul Dunării au fost pustiite de bombardamente, liniile de comunicare defectate, materialul de luptă deteriorat”… „Dreptului ei inițial, principiul căruia a fost deformat de neînțelegeri istorice, i se alătură drepturile, pe care le-a reinstaurat sau, mai bine zis, le-a împrospătat pe câmpurile de luptă. 10 mii de români au căzut la Plevna, ca să-i ofere patriei lor libertate și independență”… În schimbul cedării în anul 1878 către Rusia a Basarabiei de jos, România a primit Dobrogea, care a extins teritoriul românesc până la 4 mii de kilometri pătrați și cu 90000 – populația, comparativ cu ce a fost nevoită să cedeze, și pe de asupra i s-a restituit delta Dunării, de care a privat-o Europa în anul 1857. Grație Rusiei, România a primit 170 de kilometri de maluri de Dunăre și importantă coastă a Mării Negre cu 2 bune porturi comerciale.”

Surse:

1)http://dacoromania.net;

2) https://sites.google.com;

3) http://old.biblioclub.ru;

4) http://www.biblioclub.ru;

5) http://starieknigi.info.

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Lingvistul rus Ruben Budagov despre apariția „limbii moldovenești”

„Вопросы языкознания” („Probleme de lingvistică”) este o revistă științifico-lingvistică de bază din Rusia publicat sub îndrumarea Departamentului de științe istorice și filologice al Academiei Ruse de Științe și are o periodicitate de șase numere pe an. Se tipărește din luna ianuarie, anul 1952. Publică articole teoretice în limba rusă din toate domeniile lingvisticii, dar și anchete și recenzii. Revista apare în urma discuțiilor privind lucrarea „Marxismul și problemele lingvisticii” de Iosif V. Stalin. În general, în perioada anilor 1952 – 1970, „Probleme de lingvistică” își întărește reputația de cea mai bună revistă teoretică de lingvistică din URSS.

În anul 1957, în numărul 2 al revistei, la categoria „Viața științifică” se scria despre reuniunea interuniversitară a peste 150 de lingviști de la catedrele de lingvistică și pedagogie, dedicată principiilor de creare a cursurilor de lingvistică în instituțiile superioare de învățământ din URSS.

coperta

Coperta revistei „Probleme de lingvistică” («Вопросы языкознания»), numărul 2, anul 1957.

Fragment din revista „Probleme de lingvistică” («Вопросы языкознания»), numărul 2, anul 1957, pagina 151.

„Viața științifică

Reuniunea interuniversitară a lingviștilor

De pe 1 până pe 5 octombrie 1956, în Moscova, în incinta universității de stat din Moscova activa Reuniunea interuniversitară a lingviștilor convocată de Ministerul învățământului superior din URSS și dedicată principiilor de creare a cursurilor de lingvistică în instituțiile superioare din URSS. La reuniune au fost prezenți peste 150 de lucrători de la catedrele universitare de lingvistică din țară, dar și oaspeți de peste hotare: lingviști bulgari – academicianul V. Gheorghiev și profesorul L. Andreicin și slavistul francez profesorul A. Mazon.”

fragment

Fragment din revista „Probleme de lingvistică” («Вопросы языкознания»), numărul 2, anul 1957, pagina 154.

„Trebuie să-i obișnuim pe studenți să gândească de sine stătător; de aceea, la ore nu trebuie doar să enumerăm fenomene distincte – ele trebuie explicate, arătând cu asta caracterul sistemic al limbii, legăturile părților ei distincte. Așadar, studiind alternanțele se poate arăta legătura foneticii și morfologiei, în prezentarea problemei de a deveni o categorie de însuflețire în limba rusă e necesar de subliniat legătura morfologiei și sintacticii ș.a.m.d. În prezentarea problemelor controversate trebuie neapărat să se ofere punctul personal de vedere. 

Mai departe, raportorul se oprește asupra legăturii istoriei limbii cu istoria poporului. Această legătură este una incontestabilă, dar trebuie să fie foarte clar prin ce se manifestă ea. Ea poate fi observată în cercetarea problemei de răspândire a unui sau a altui fenomen lingvistic în diferite dialecte. Dar apariția unor fenomene distincte în limbă, de regulă, nu e legată de istoria poporului, dacă nu se ia în considerație faptele împrumutului (există un punct de vedere, la care se alătură și raportorul, că „țocăitul” (confundarea africatelor n.a.) în dialectul rusesc este o trăsătură împrumutată din limbile ugro-finice). 

articol

Fragment din revista „Probleme de lingvistică” («Вопросы языкознания»), numărul 2, anul 1957, pagina 154.

„H. H. Mahmudov (Universitatea kazahă) în discursul său a vorbit despre dauna enormă pe care o aduce citatismul (dogmatismul n. a.) științei și limbii și a criticat anumite dispoziții din lucrările lui Stalin în problema lingvisticii. 

Despre necesitatea vitală a libertății în schimbul de păreri și a luptei decisive cu cinstirea dogmei a vorbit R. A. Budagov (Institutul de lingvistică al Academiei URSS de științe și al Universității din Moscova). Atitudinea dogmatică pentru lucrările lui Stalin ne-a paralizat gândirea științifică. Numai pentru faptul că I.V.Stalin aminteşte „limba moldovenească”, a apărut problema limbii moldoveneşti de sine stătătoare, deşi majoritatea lingviştilor consideraseră până acum că românii şi moldovenii vorbesc aceeaşi limbă. Sau alt exemplu: numai de aceea că Stalin s-a exprimat dezaprobator în privința învinuirilor lui Marr la adresa adversarilor săi, pe care-i acuza de „formalism”, la noi s-a renunțat în genere lupta cu formalismul în lingvistică. Cultul personalității a dus după sine critici impetuoase ale adepților anteriori ai „noii învățături a limbii”. Printre altele, spre exemplu, în cartea lui I. I. Meșcianin „Părțile de propoziție și părțile de vorbire” sunt multe lucruri prețioase, în ciuda faptului că autorul ei împărtășea învățăturile lui Marr. R. A. Budagov spune mai departe că nu trebuie să se declare un punct de vedere cu privire la aspectele particulare marxist, iar altul – nemarxist. Trebuie să luptăm pentru unitatea metodologică a lingvisticii sovietice. Dar nu ar trebui să fie legată problema unității metodologice cu problemele concrete. Nu putem atribuim toate neajunsurile lingvisticii noastre influenței marr-iste sau cultului Stalin. Trebuie să recunoaștem că lingviștii sovietici au lucrat deseori insuficient de curajos și lipsiți de inițiativă.”

cuprinsul numărului

Cuprinsul revistei „Probleme de lingvistică” («Вопросы языкознания»), numărul 2, anul 1957

Surse:

1. http://files.istorichka.ru/ftp/Periodika/Voprosy_Jazykoznanija/1957/1957_2.pdf

2. http://ru.wikipedia.org

3. http://ru.wikipedia.org

4. http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolai_Iakovlevici_Marr

5. http://ru.wikipedia.org

6. http://ru.wikipedia.org

Un comentariu

Din categoria Uncategorized

Românii văzuți de scriitorul rus Feofil Puțâkovici

Scriitorul rus Feofil Feofilovici Puțâkovici (Пуцыкович, Феофил Феофилович (1846-1899), născut în anul 1846, a scris mai multe lucrări printre care: „Русский букварь”(„Abecedar rusesc”), „Русско-славянская азбука” („Alfabet rus-slavon”), „Братское слово” (Cuvânt frățesc”) și în jur de 40 de broșuri din categoria etnografie, sub o copertă cu titlul „Из народоведения” („Din etnografie”). Autorul rus scrie despre arabi, francezi, scandinavi, sud-americani, hinduși, spanioli, cehi, ruși, români, evrei, maghiari, olandezi, bulgari, greci, italieni. Ediția a 3-a are 16 pagini și este dedicată românilor: „Румыны: чтение для народа. Составилъ Ф. Ф. Пуцыкович/С.-Петербургъ ” („Românii – lectură pentru popor. A întocmit F. F. Puțâkovici / Sankt Petersburg”).

Titlul broșurii „Din etnografie. Românii. Lectură pentru popor. Sankt Petersburg, 1898. Feofil Feofilovici Puțâkovici („Румыны : чтение для народа / составил Ф.Ф. Пуцыкович, С.-Петербург, 1898”)

Pe prima pagină, sub titlul lucrării, este reprezentat chipul unui român cu pletele lăsate pe umeri și căciulă pe cap.

Chipul unui român din broșura „Din etnografie. Românii. Lectură pentru popor. Sankt Petersburg, 1898.” Feofil Feofilovici Puțâkovici. („Румыны : чтение для народа / составил Ф.Ф. Пуцыкович, С.-Петербург, 1898”)

Pe a treia pagină găsim o hartă a României.

România, o hartă din broșura „Din etnografie. Românii. Lectură pentru popor. Sankt Petersburg, 1898.” Feofil Feofilovici Puțâkovici („Румыны : чтение для народа / составил Ф.Ф. Пуцыкович, С.-Петербург, 1898”)

„Românii – vecinii noștri europeni”.

Pagină din broșura „Din etnografie. Românii. Lectură pentru popor. Sankt Petersburg, 1898.” Feofil Feofilovici Puțâkovici („Румыны : чтение для народа / составил Ф.Ф. Пуцыкович, С.-Петербург, 1898”)

Din primul aliniat, citez:

„Românii sunt vecinii noștri europeni. Ei populează țara cunoscută cu numele de România, care se învecinează cu frontiera noastră de sud-vest, pe cursul râului Prut și josul Dunării. În sud, Dunărea o desparte de Bulgaria și Serbia, în vest o îngrădesc de Ungaria Alpii Transilvaniei și munții Carpați. Acești munți formează un arc, care redă o formă ciudată României.”

Fragment din „Din etnografie. Românii. Lectură pentru popor. Sankt Petersburg, 1898.” Feofil Feofilovici Puțâkovici („Румыны : чтение для народа / составил Ф.Ф. Пуцыкович, С.-Петербург, 1898”)

„România actuală, în antichitate era cunoscută cu numele de Dacia. Cărui popor îi aparținea populația ei străveche, nu se cunoaște cu exactitate. La începutul secolului al II-lea, romanii, după o rezistență puternică a dacilor, le-a cucerit țara, pustiită și omorâtă de război îndelungat, și-au lăsat aici oastea și au adus oameni din diferite orașe ale statului lor mare. Cei veniți, chiar dacă nu erau romani adevărați, vorbeau o limbă latină, cum vorbeau toate popoarele supuse Romei. Amestecându-se cu restul populației băștinașe de daci, aceștia, încetul cu încetul, au întemeiat orașe, diferite așezări, au montat drumuri, poduri, canale, baraje. Țara prospera. Dar dominația romană a durat în total doar circa 150 de ani. La sfârșitul secolului al III-lea, cedând fluxului popoarelor venite din est, romanii au plecat din Dacia. De atunci, România, în decursul mai multor veacuri, a devenit, periodic, pradă a diferitelor popoare, care veneau din est și din nord și se înghesuiau. Limba acestei populații s-a îmbogățit cu multe cuvinte vorbite de popoarele de aici. Cele mai multe fiind cuvintele slave, deoarece slavii, din timpuri străvechi, înconjurau această țară, din mai multe părți. Din cauza vecinătății apropiate cu slavii și a relațiilor permanente cu ei, România a devenit o țară slavo-romană, adică, jumătate slavă, jumătate romană (latină). În sfârșit, această țară, împreună cu vecinii slavi și greci, a fost cucerită de turci, care au dominat-o câteva sute de ani. Încetul cu încetul, cu ajutorul Rusiei, România s-a eliberat de sub jugul greu al turcilor și a format două principate: Moldova și Valahia, care mai târziu s-au unit 

Continuarea fragmentului din „Din etnografie. Românii. Lectură pentru popor. Sankt Petersburg, 1898.” Feofil Feofilovici Puțâkovici („Румыны : чтение для народа / составил Ф.Ф. Пуцыкович, С.-Петербург, 1898”)

în unul singur, cu numele de România. Acum țara este în totalitate liberă și independentă. Însă urmele de robie grea, multiseculară, n-au putut să dispară în câteva zeci de ani. De aceea, România, între popoarele europene, este un stat foarte tânăr, neînsemnat, sărac, care n-a reușit încă să-și dezvolte bogățiile sale naturale, cu care a fost înzestrată din plin de Dumnezeu.”

Fragment din „Din etnografie. Românii. Lectură pentru popor. Sankt Petersburg, 1898.” Feofil Feofilovici Puțâkovici („Румыны : чтение для народа / составил Ф.Ф. Пуцыкович, С.-Петербург, 1898”)

„După mărime, România depășește considerabil multe state mici din vestul Europei, dar cedează în fața acestora după densitatea populației. Ea ocupă 2 300 de mile pătrate, iar populația ei se estimează la 5 milioane de suflete. În genere, românii sunt oameni de statură mijlocie, trup zvelt, puternici, vioi și ușori în mișcări. Ei sunt în mare parte cu părul negru, negricioși, cu ochi expresivi și gură frumoasă, cu dinți strălucitor de albi, cu mâini și picioare mici. Pe lângă toate acestea sunt înțelegători, generoși, ospitalieri, foarte moderați în necesități, răbdători în suportarea greutăților vieții, curajoși în caz de nevoie, dar neîncrezători și destul de leneși. Bărbații preferă să poarte părul lung lăsat pe spate. Mulți se feresc de serviciul militar numai ca să nu fie scutiți de părul lung. Româncele sunt subțiri, vesele și vorbărețe. La vârsta de 13-14 ani românca atinge maturitatea deplină, devine chipeșă și frumoasă – cu păr negru strălucitor, ochi negri, nas coroiat, gură subțire. Dar cum înfloresc devreme, tot atât de repede îmbătrânesc. Frumoasă, înfloritoare la 15 ani, la 30 arată deja ca o vârstnică, iar la 40 – ca o bătrână. Tot atât de repede îmbătrânesc și bărbații.”

Fragment din „Din etnografie. Românii. Lectură pentru popor. Sankt Petersburg, 1898.” Feofil Feofilovici Puțâkovici („Румыны : чтение для народа / составил Ф.Ф. Пуцыкович, С.-Петербург, 1898”)

„Chiar dacă România s-a format din două principate – Moldova și Valahia – în prezent aceasta este un regat independent, care și-a ales drept rege un prinț german din familia regală a Prusiei. Toată țara este divizată în părți, numite departamente, care corespund cu guberniile noastre și se subdivizează în județe, apoi în comunități orășenești și sătești. Armata românească e formată după modelul german. În caz de război țara poate să pună pe câmp o sută de mii de soldați bine instruiți. În afară de trupe terestre, ea mai dispune de o flotă nu prea mare, care constă din corăbii și bărci militare.”

Ultima pagină, dedicată românilor, din lucrarea „Din etnografie. Românii. Lectură pentru popor. Sankt Petersburg, 1898.” Feofil Feofilovici Puțâkovici („Румыны : чтение для народа / составил Ф.Ф. Пуцыкович, С.-Петербург, 1898”)

„Românii nu cedează nimănui pământul său și tot mai mult se stabilesc în statele vecine. Ei au populat în mase deja jumătate din Bucovina vecină, în număr de peste două milioane; locuiesc în Ungaria, o parte considerabilă a trecut în Basarabia noastră și alte țări. Puține popoare sunt pe pământ, care s-ar înmulți atât de repede și și-ar extinde regiunea răspândită de ei, la fel ca poporul român. Fiind un popor blând și pașnic, românii peste tot se stabilesc ferm și atât de bine își răspândește naționalitatea, că oamenii din alte popoare, conlocuitoare cu acesta, treptat se românizează.  Așa au românizat mulți sârbi, bulgari, unguri. Această capacitate extraordinară de a româniza oameni din popoare total diferite se explică prin faptul că românii nu pot și nici nu vor să învețe o limbă străină. Dacă nu este absolut necesar, românii nu vor depune niciun mic efort să vorbească ceva cu vecinii. Ei îi lasă pe aceștia să încerce să le vorbească. Vecinii într-adevăr cedează, învață limba română și vorbesc cu veniții. Încetul cu încetul, această limbă devine una comună acolo unde mai înainte nu se auzea deloc. Românizarea oamenilor din alte popoare e promovată și de femeia română, care este luată în căsătorie, pentru frumusețea ei, de vecinii slavi și maghiari. „E suficient să intre  românca în familia cuiva și toată casa devine românească” spune un proverb sârb. 

Dacă poporul român era nu demult pierdut printre națiuni străine, uitat de toți, gemând câteva secole sub greutatea jugului turcesc, a reînviat și a devenit un popor liber și îi datorează în primul rând Rusiei pentru asta. Cu toate acestea, România actuală, nimerind sub conducerea germană, nu ne destăinuie prea multă prietenie și tot privește în direcția nemților.”

Surse:

1) dic.academic.ru

2) http://dlib.rsl.ru

2 comentarii

Din categoria Uncategorized

Basarabia văzută de istoricul rus L. Berg

Academicianul și geograful rus Lev Semionovici Berg (Лев Семёнович Берг, 1876 – 1950) este autorul unor lucrări fundamentale în domeniul ihtiologiei, geografiei, teoriei evoluționiste. Născut la Tighina, într-o familie de evrei, a contribuit în sfere precum: hidrologie, etnografie, geologie etc. și este considerat fondatorul geografiei fizice moderne. În anul 1918, la Petrograd, publică lucrarea „Бeccapaбiя. Cmpaнa – люди – xoзяйствo. Петроград, 1918.” („Basarabia. Ţara – oamenii – economia”).

Titlul lucrării „Basarabia. Țara – oamenii – economia”, L. S. Berg, Petrograd, 1918 („Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство.” Петроград, 1918, Лев Семёнович Берг)

Berg scrie despre numele Basarabiei, care apare în secolul XIV-lea și care provine de la dinastia Basarabilor, fondatorii Țării Românești.

„Indicații geografice generale” („Basarabia. Ţara – oamenii – economia”, L. S. Berg) („Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство.” Петроград, 1918, Лев Семёнович Берг)

„Până astăzi nu se știe cu exactitate ce înseamnă cuvântul „Basarabia”. Pe timpul, când teritoriul actual al guberniei Basarabia, împreună cu Moldova și Valahia era sub dominația turcă, moldovenii au identificat cu numele de Basarabia doar sudul acesteia și anume raionul Ak-Kerman (Cetatea Albă), Ismail și Bender (Tighina), adică țara pe care tătarii și turcii au numit-o Bugeac. Bugeac, turcește, înseamnă „colț”, și partea sudică a guberniei Basarabia, în cronicile rusești cu numele de Colț.

Partea de mijloc a guberniei Basarabia, pe timpul dominației turcești, intra în componența Moldovei, formând astfel așa-zisa Moldova de peste Prut. Cetatea Hotin, Bender (Tighina), Ak-Kerman (Cetatea Albă), Chilia și Ismail se aflau sub conducerea militară directă a turcilor.

Denumirea Basarabiei vine de la numele domnitorilor transilvăneni – Basarab, care, în primii ani ai secolului al XIV-lea, au pus baza începutului dinastiei Basarabilor, întemeietorii Valahiei independente. Într-una din scrisorile de la începutul sec. al XV-lea domnitorul Mircea Basarab se numește „domn al pământului Basarabia”. Pe timpul lui (1386 – 1418) Valahia a ajuns la est până la Dobrogea și Ak-Kerman (Cetatea Albă). De atunci, părțile de sud a Moldovei și ale Basarabiei actuale se numesc Basarabia.” 

Mai departe, academicianul sovietic scrie despre ocupația rusă din anii 1806 – 1812 și despre denumirea Basarabiei din această perioadă.

Ocupația rusească din 1806 – 1812 și denumirea Basarabiei din această perioadă („Basarabia. Ţara – oamenii – economia”, S. L. Berg, 1918) („Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство.” Петроград, 1918, Лев Семёнович Берг)

„Pe timpul ocupației rusești din anii 1806 – 1812, Basarabia actuală purta numele de „părțile Moldovei, situate pe malul stâng al Prutului”. Dar imediat după unire ea a obținut denumirea oficială: regiunea Basarabia, deși, mult timp sub „de fapt, așa-numita Basarabie” se subînțelegea partea de sud a ei, sau Bugeac.

Motivul, de ce numele părții de sud a țării noastre s-a extins pe toată regiunea, poartă un caracter diplomatic. Conform tratatului de la Tilsit, din anul 1807, încheiat între Napoleon și Alexandru I, Rusia se angaja să-și retragă armata din Moldova și Valahia. În timpul negocierilor ulterioare de la Paris, de la sfârșitul anului 1806, reprezentantul rus sublinia că în tratat nu se spune nimic despre „Basarabia”, insistând să i se lase Rusiei, avându-se în vedere sensul extins de Basarabie: nu doar ca Bugeac, dar ca toată țara dintre Nistru și Prut.”

Basarabia sub stăpânire rusească („Basarabia. Ţara – oamenii – economia”, S. L. Berg, 1918), („Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство.” Петроград, 1918, Лев Семёнович Берг)

Basarabia sub stăpânire rusească

În anul 1806, Rusia, folosind drept pretext înlăturarea domnitorilor Moldovei și a Valahiei, a început acțiuni ostile împotriva Turciei. Pe data de 15 ianuarie a fost ocupat Hotinul, odată cu derularea și evoluția evenimentelor, rușii, sub conducerea lui Michelson, au intrat în Iași, iar apoi au intrat în posesia Benderului (Tighina) și a altor cetăți. Nu după mult timp, toată Basarabia și ambele Principate Dunărene au ajuns în mâinile Rusiei și în timpul negocierilor de pace din anul 1809, la Iași, Alexandru I a cerut să i se cedeze Moldova și Valahia. După refuzul Turciei, războiul a continuat cu succese instabile. Anticipând un război cu Napoleon, Alexandru a făcut o concesie și pe 5 mai 1812, Kutuzov, comandant-șef al Armatei dunărene, a semnat la București, tratatul de pace, conform căruia Rusiei i-a revenit Basarabia în hotarele ei actuale.”

La capitolul „Populație”, găsim, schematic, datele din anul 1897, unde vedem că în Basarabia locuiau mai multe etnii, preponderent moldoveni.

Populația Basarabiei în anul 1897 („Basarabia. Ţara – oamenii – economia”, L. S. Berg, 1918) („Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство.” Петроград, 1918, Лев Семёнович Берг)

„Populația Basarabiei, calculată în prezent (1916), în jur de 2 ¾

 milioane de suflete, este extrem de pestriță. Ea constă din următoarele etnii:

 • moldoveni – 47, 7 %
 • maloruși – 19, 6 %
 • evrei – 11, 8 %
 • velicoruși – 8, 0 %
 • bulgari – 5, 3%
 • nemți – 3, 1 %
 • găgăuzi – 2, 9 %
 • polonezi – 0, 5 %
 • țigani – 0, 4 %
 • armeni – 0, 1 %
 • greci – 0, 1
 • albanezi – 0, 04 %
 • francezi – 0, 02 %
 • cehi – 0, 02 %
 • karaiți – 0, 005 %

O populație foarte pestriță se întâlnește în sud, în Bugeac, care a fost populat deja în secolul al XIX-lea prin colonizări și mutații. În centrul Basarabiei locuiesc, în mare parte, moldoveni, în sud, anume la Hotin, preponderent maloruși.”

Iată ce scria L. S. Berg în 1918:

Românizarea malorușilor. („Basarabia. Ţara – oamenii – economia”, L. S. Berg, 1918) („Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство.” Петроград, 1918, Лев Семёнович Берг)

„Trebuie să observăm, că maloruşii din Hotin, acolo unde se intersectează cu moldovenii, sunt supuşi românizării. Astfel, satul de la frontieră cu Austria, Colencăuţi,  este populat cu rusnaci românizaţi. Chiar şi de la cei mai tipici maloruşi putem auzi cuvinte moldovenești precum „moaşă”, „nănaş”, „fini” etc.

Un şir de studii indică faptul că procesul de moldovenizare a populaţiei maloruse, vizează nu doar limba, dar şi modul de trai. „Se întâmplă să vii într-un sat de aici (Hotin) şi nu îţi dai seama printre cine eşti – printre maloruşi sau moldoveni”, spune Nesterovski; „în jur auzi vorbă malorusă, în schimb restul este aproape totul moldovenizat”. În ciuda faptului că populația moldovenească nu este mai presus decât cea malorusă, din punct de vedere cultural, totuși, moldovenii rămân a fi un element activ, iar malorușii – pasiv. În localităţile mixte, se întâlnesc multe familii maloruse în care generaţia în vârstă vorbeşte liber limba maternă, iar cei mai tineri nu o vorbesc sau nu o mai înţeleg deloc. De cele mai multe ori, e greu să spui cu cine avem de a face – cu un moldovean care vorbește în malorusă sau cu un malorus care ştie să vorbească bine moldoveneşte.

Conform istoricului rus Berg, pe timpul ocupației rusești, în Basarabia erau peste 41 000 de familii.

Basarabia pe timpul ocupației rusești. („Basarabia. Ţara – oamenii – economia”, L. S. Berg, 1918) („Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство.” Петроград, 1918, Лев Семёнович Берг)

Citez (primul aliniat):

„În perioada alipirii la Rusia, populația din Basarabia se estima la peste 41 000 de familii sau în jur de 200 000 de suflete. În tot restul Moldovei, conform recensământului din anul 1810, au fost înregistrate, în total, aproximativ 34 000 de familii. Așadar, Basarabia, în pofida teritoriului mic, era mai dens populată în comparație cu restul Moldovei și în relații economice avea un rol prioritar în rândul teritoriilor acestui principat: ea oferea 2/3 din toată pâinea exportată din Moldova în Turcia. Tot aici se pășteau turme enorme de bovine, în special cornute.”

Moldovenii. Originea lor. („Basarabia. Ţara – oamenii – economia”, L. S. Berg, 1918) („Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство.” Петроград, 1918, Лев Семёнович Берг)

„Moldovenii sunt românii care locuiesc în Moldova, Basarabia și în guberniile Podolsk şi Herson. Într-un număr nu prea mare locuiesc ei şi în gubernia Ekaterinoslav. Ei își spun moldoveni, iar României – Moldova. De românii din Valahia sau valahi se deosebesc nesemnificativ la nivel dialectologic. Pe români îi cunoștea deja cronica rusă, numindu-i volohi, iar slavii de sud îi numeau vlahi. După secolul al XIV-lea, la polonezi și ruși capătă popularitate altă denumire a românilor – munteni, nume luat din română și înseamnă munteni, din latină „montes” – „munte”, în special Carpații.”

Dansul național al moldovenilor. („Basarabia. Ţara – oamenii – economia”, L. S. Berg, 1918) („Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство.” Петроград, 1918, Лев Семёнович Берг)

„Dansul național al moldovenilor este hora; de obicei, i se spune joc (din latină – jocus). Hora e jucată de bărbați și femei împreună, care trec în cerc ținându-se de mâini. Dansul e puțin grațios. Pe lângă aceasta, e răspândit jocul arnăuțesc, pe care-l dansează doar flăcăii. Tineretul, ca și la ruși, organizează șezători. Melodia tristă a cântului ciobănesc se numește doină.

Flăcăii singuri își aleg soțiile. Încă până nu demult s-a păstrat, pe alocuri, obiceiul cu răpirea miresei.”

Mâncarea tradițională la moldoveni. („Basarabia. Ţara – oamenii – economia”, L. S. Berg, 1918) („Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство.” Петроград, 1918, Лев Семёнович Берг)

Preparatul tradițional de mâncare al moldovenilor este mămăliga, un fel de pâine fiartă preparat din făină de porumb. Se gătește astfel.  Într-un vas de fontă cu o formă specială denumit ceaun  se fierbe apă, se adaugă sare și făină de porumb și se lasă un timp. După ce se scoate de pe foc, se mestecă mămăliga cu un băț de lemn și iar se pune pe foc. Când masa formată devine consistentă, este răsturnată din ceaun și mămăliga este gata. Mămăliga, în genere, înlocuiește pâinea. Moldovenii preferă s-o mănânce cu brânză. În afară de brânză, din făină de porumb mai fac turte, numite „mălai”.”

Academicianul și geograful rus şi sovietic Lev Semionovici Berg (1876-1950), cu tot şovinismul său, a recunoscut că „moldovenii sunt români, că românii populează şi Moldova din dreapta Prutului, Basarabia, că aceștia se întind mult la răsărit de Nistru” și că „de românii din Valahia se deosebesc nesemnificativ, la nivel dialectologic.”

Surse:

1) http://book-olds.ru/BookLibrary/03000-Bessarabskaya-gub/1918.-Bessarabiya-strana-lyudi-hozyaystvo.html

2) http://ro.wikipedia.org/wiki/Lev_Berg

6 comentarii

Din categoria Uncategorized

Basarabia văzută de istoricul rus P. Batiușkov

Istoricul și etnograful rus Pompei Nikolaevich Batiușkov (1811-1892) (Помпей Николаевич Батюшков) este autorul mai multor scrieri istorice, arheologice și etnografice.

Batiușkov P. N., istoric rus (Помпей Николаевич Батюшков)

În lucrarea cu titlul „Basarabia. Descriere istorică” („Бессарабия: Историческое описание”), publicată în anul 1892, Batiușkov scrie despre populația Basarabiei, despre apariția slavilor ruși pe acest teritoriu, despre învățământul și extinderea Principatelor Valahia și Moldova, situația internă a principatelor și despre atitudinea turcilor și tătarilor față de Valahia și Moldova.

„Basarabia. Descriere istorică”, 1892. Batiușkov P. N. („Бессарабия: Историческое описание” Помпей Николаевич Батюшков)

La pagina 1 a cărții, în „Introducere”, putem citi despre „Diversitatea populației Basarabiei; națiunile română și rusă și evaluarea lor comună a drepturilor istorice asupra acestui teritoriu.” Tot aici se spune că „Basarabia a fost alipită de Rusia în 1812. Ea reprezintă una dintre cele mai îndepărtate suburbii ale Rusiei europene, din sud-vestul acesteia.

Stema Basarabei tariste

Stemă Guberniei ţariste Basarabia, 1878-1917
Sursa: http://istoria.md/articol/6

Gubernia Basarabiei actuale se evidențiază prin diversitatea etnografică a componenței sale și în acest sens reprezintă un fel de regiune de tranziție de la națiunea rusă la cea română, care locuiește în România actuală și în partea adiacentă a Austriei. Din diversitatea componenței populației autohtone, se evidențiază două populații: cea română, care este majoritară  și tinde spre a se uni cu românii din Regatul României, cu cei din Transilvania și Bucovina, încorporate în Imperiul Austro-Ungar, și cea rusească, care face parte din marea familie slavo-rusă.”

„Introducere.” Lucrarea „Basarabia. Descriere istorică”. 1892, Batiușkov P. N. („Бессарабия: Историческое описание” Помпей Николаевич Батюшков)

În continuare, istoricul ne relatează că, „atât națiunea română, cât și cea rusă, prin intermediul istoricilor și cercetătorilor săi, susțin și se consideră băștinașii acestui teritoriu și-și declară drepturile istorice asupra lui.”

Fragment din „Basarabia. Descriere istorică”, 1892, Batiușkov P. N. („Бессарабия: Историческое описание” Помпей Николаевич Батюшков)

În paginile 52, respectiv 53 autorul scrie despre intențiile unioniste și de reîntregire ale Principatelor Române: Valahia și Moldova sub un singur domnitor. În mod deosebit pleda pentru unire Ștefan cel Mare.

Citat din „Basarabia. Descriere istorică.” 1892, Batiușkov P. N., paginile 52-53 („Бессарабия: Историческое описание” Помпей Николаевич Батюшков)

Citez:„Imediat după unirea Moldovei au început tentative de a uni ambele Principate Românești într-un stat politic comun. Aceste tentative au apărut, în mare măsură, drept urmare a pericolului de război din partea turcilor, care se apropia de Principate și veneau, în egală măsură din Moldova și Valahia, care se exprimau pentru extinderea hotarelor a unui Principat pe baza celuilalt, dar și pentru unirea acestora sub stăpânirea unui singur domnitor. În mod deosebit pleda pentru unirea Valahiei cu Moldova într-un singur stat cel mai bun dintre domnitorii moldoveni, Ștefan cel Mare, care a domnit timp de 46 de ani, din 1457 până în 1504. Luptele lui erau direcționate prioritar spre restabilirea independenței Moldovei față de statele vecine și spre reunirea românilor din Valahia, parțial, Transilvania, într-un stat cu Moldova.”

Domnitorul Ștefan cel Mare
Sursa: „Basarabia. Descrieri istorice”, 1892, Batiușkov P. N. („Бессарабия: Историческое описание” Помпей Николаевич Батюшков)

Tot Batiușkov menționează că domnitorul Țării Românești și al Moldovei, Constantin Șerban Basarab, îi cere ajutor țarului Alexei I al Rusiei împotriva turcilor, în anul 1660.

Fragment din lucrarea „Basarabia. Descriere istorică”, 1892, Batiușkov, P. N., în care se spune despre Constantin Șerban Basarab, care cere ajutorul țarului Alexei I al Rusiei împotriva turcilor, anul 1660 („Бессарабия: Историческое описание” Помпей Николаевич Батюшков)

„În anul 1660, un oarecare Constantin Șerban, care se numea domnitor al Moldovei și al Valahiei, venind în orașul Korsun (actual gubernia Kiev), a cerut țarului Alexei Mihailovici ajutor împotriva turcilor și să trimită boier pentru primirea ambelor pământuri sub Țaratul Rusiei și să-i înmâneze stema și steagul. Însă, la 7 septembrie 1661, țarul Alexei Mihailovici i-a ordonat voievodului kievean Vasili Șeremetiev să-l anunțe pe trimisul lui Șerban că Țaratul Rus nu poate să primească Moldova și Valahia în supunerea sa din motiv că este în relații de prietenie cu Poarta Otomană.

În ciuda faptului că guvernarea de la Moscova a refuzat să primească Moldova și Valahia sub supunerea sa, românii ambelor principate, cu orice ocazie oportună, continuau să se adreseze Moscovei cu rugămintea să fie primiți sub protecția și supunerea rusească.”

Fragment din „Basarabia. Descriere istorică”, 1892, Batiușkov P. N. despre rădăcinile slave a unor orașe românești („Бессарабия: Историческое описание” Помпей Николаевич Батюшков)

În capitolul III, intitulat „Învățământul și extinderea principatelor  slavo-române Valahia și Moldova”, etnograful rus scrie:

„În rândul orașelor din Valahia, care au fost menționate, vedem și unele care până la întemeierea Valahiei erau cunoscute drept orașe rusești și anume: Galați, Roman, Tecuci, Bârlad, Crăciuna, Chilia și Cetatea Albă sau Akkerman. Pe lângă acestea, multe alte orașe valahe aveau rădăcini slave în denumiri, acest fapt explicându-se prin existența, în antichitate, în limitele Valahiei actuale, a așezărilor bulgare și rusești și traiul lor comun cu valahii nou-veniți.

Al doilea principat român, Moldova, a fost întemeiat tot de români veniți din Transilvania. Conform istoricilor din Moldova, românii moldoveni au venit din Transilvania și Maramureș, sub conducerea domnitorului lor Dragoș.” 

Columna lui Traian din Roma („Basarabia. Descriere istorică”, 1892, Batiușkov P. N.) („Бессарабия: Историческое описание” Помпей Николаевич Батюшков)

Istoricul și etnograful rus Pompei Nikolaevich Batiușkov (1811-1892), autorul mai multor scrieri istorice, arheologice și etnografice, vine să recunoască și să susțină românitatea Principatelor Române Valahia și Moldova și confirmă că și în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, „populația majoritară din Basarabia era cea românească și că ea tinde a se uni cu românii din regatul României, cu cei din Transilvania și Bucovina, încorporate în Imperiul Austro-Ungar.”

Cât despre drepturile istorice asupra provinciei Basarabia, încă în anul  1878, în ziarul „Timpul”, Mihai Eminescu scria:

„Basarabia” este numele medieval al Ţărei Româneşti şi vine de la numele dinastiei Ţărei Româneşti, a Basarabilor. În secolul al patrusprezecelea Mircea cel Bătrân, vestitul domn al Ţărei Româneşti şi despot al Dobrogei, domn al Silistrei şi al ţărilor tătăreşti până la mare, cel care a luat parte la bătălia de pe şesul Kossovo, la bătălia de la Nicopole, între luptătorii creştini între cari erau conetabilul Franţei, regele Ungariei şi marele prior Frideric de Hohenzollern, acest Mircea şi-a întins domnia până în Nistru, de unde partea aceea de loc care e în posesiunea noastră a păstrat numele de Basarabia de la Mircea Basarab. Va să zică „le vrai possesseur” este Ţara Românească, Valachia magna.

Ceea ce se numeşte Basarabie rusească au binevoit ruşii s-o numească astfel, dar aceea, afară de părţile de la sud, e Moldovă curată şi anume jumătatea Țărei Moldovei.

A cui a fost însă Basarabia noastră până în Nistru în veacul al patrusprezecelea? A unor tătari pe cari generalii vestiţi (şi ce trece oare peste un general vestit?) i-a cules de sub corturi, ,,roiuri” pe jumătate sălbatece, zice d. X. Nu vorbim de ziua de astăzi. Românii sunt în majoritate absolută în Basarabia noastră şi străinii sunt colonizaţi de Rusia de la 1812 încoace… Et voila, comment on recherche l’historique de ce lambeau de terre!”  („Timpul”, 22 februarie, 1878, Mihai Eminescu)

Surse:

1) wikipedia.com

2) http://oldbook.megacampus.com/files/course/0963_Petrov-Bessarabiya.pdf;

3) istoria.md

4) foaienationala.ro

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized