Arhive pe etichete: Transilvania

Academia Imperială de Științe din Rusia despre Principatele Române

În anul 1841, Academia Imperială de Științe din Rusia publică la Sankt Petersburg „Revista Ministerului Instrucțiunii Publice. Partea XXIX”.  Publicația periodică „Revista Ministerului Instrucțiunii Publice” este oficială și prezintă succesele din domeniul învățământului din Rusia. Se editează începând cu anul 1834 până în 1917 și este cu profil generalist (științe umaniste).

coperta

„Revista Ministerului Instrucțiunii Publice. Partea XXIX”, Sankt Petresburg, 1841

fragment

Fragment din „Revista Ministerului Instrucțiunii Publice. Partea XXIX”, Sankt Petresburg, 1841

Despre situația învățământului în Principatele Moldovei și Valahiei (Țării Românești).

––

Revizuire istorică a instituțiilor educaționale.

„Moldova și Valahia sunt țări locuite de un popor care are o singură origine, o singură limbă, o singură Credință, în pofida separației lor pe plan civil, ele au avut necontenit o singură soartă comună: au suferit împreună de-a lungul secolelor, purtând aceeași cruce grea, iar acum sorb o nouă viață din același izvor dătător de viață. Ele au același trecut, același prezent și, bineînțeles – același viitor!

Cine a aruncat o privire măcar fugitiv și superficial peste Istoria ambelor Principate, aceluia îi este ușor să ghicească în ce situație se afla instrucțiunea națională, mai ales educația publică, până în prezent. Acestea, în perioada scurtă de existență distinctivă sub voievozi independenți, nu aveau nici timp și nici posibilități de a cunoaște valoarea educației. Dintr-o parte înconjurate de vecini puternici și ostili, din altă parte chinuite de vrăjmășia reciprocă interminabilă, erau nevoite să-și epuizeze forțele ca să se mențină în patriile proaspăt dobândite.

fragment 2

Fragment din „Revista Ministerului Instrucțiunii Publice. Partea XXIX”, Sankt Petresburg, 1841

De aceea, Istoria lor de atunci este alcătuită din războaie și vărsare de sânge. Creștinismul nu putea să aibă aici o influență favorabilă, deoarece era mărturisit în limba slavonă, care până în secolul trecut a fost limba serviciului divin a tuturor Românilor ortodocși nu doar din cele două Principate, dar și din Transilvania și chiar din Banat. Înaintașii spirituali și din domeniul educației publice au fost întotdeauna sau străini din rândul slavilor vecini de peste Dunăre, sau, dacă erau din băștinași, nu dispuneau de comunicarea pastorală corespunzătoare cu oamenii. Limba poporului, Româna, era considerată nedemnă de a fi îmbrăcată în cuvinte. Nu doar inscripțiile antice de pe biserici și alte clădiri, nu doar hrisoavele voievozilor, dar și simplele tranzacții și zapisele persoanelor fizice se scriau în limba slavonă. Nu putem spune că în același timp nu exista dragoste pentru ocupații intelectuale cel puțin în sensul în care era percepută atunci viața intelectuală; faimosul erou al Moldovei, Ștefan cel Mare, a scris cu mâna sa o întreagă carte, care se păstrează până în prezent; dar această carte – nu e nimic altceva decât o Evanghelie slavonă!

fragment 3

Fragment din „Revista Ministerului Instrucțiunii Publice. Partea XXIX”, Sankt Petresburg, 1841

Rusiei, doar Rusiei îi datorează Principatele renașterea în toate sensurile, atât din punct de vedere material, cât și intelectual și moral. De când puternicul Vultur rusesc le-a luminat cu aripile sale binefăcătoare, de atunci strălucește pentru ele răsăritul unei zile noi, a cărei dimineață minunată o savurează acum. Cu respect și recunoștință repetă și Românii înșiși asta. Dreptatea ne spune să le oferim această onoare din partea noastră de a se folosi cu demnitate de protecția relevată, în sfârșit, prin Providență, după secole de ispită într-un focar de nenorociri.”

Surse:

1) http://www.runivers.ru/lib/book7643/450400/;

2) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2794100.

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

România, într-o lucrare rusească din anul 1917

În anul 1917, la tipografia scriitorului și editorului Kușnerev I. N. (Кушнерев И. Н.) de la Moscova, apare lucrarea „România”, scrisă de autoarea Dilevskaia N. A. (Дилевская Н. А.). 

coperta

„Comisia de istorie, Societatea de Difuzare a Cunoștințelor Tehnice. Război și Cultură. Volumul 12. România. N. A. Dilevskaia. Moscova – 1917.”

introducere

Fragment din lucrarea „România. N. A. Dilevskaia. Moscova – 1917.”

„România ocupă partea de nord-est a peninsulei Balcanice. În partea de sud o separă de Bulgaria și Serbia largul și adâncul râu – Dunărea. Munții Carpați creează frontiera ei cu Austro-Ungaria. În est se poziționează Rusia cu gubernia sa marginală de sud-vest – Basarabia.

România contemporană este alcătuită din 3 părți: Moldova, regiune aflată între Carpați și râul Prut; Valahia, care ocupă valea Dunării și versanții sudici ai munților Carpați și o regiune mică – Dobrogea, cuprinsă între cursul inferior al Dunării și Marea Neagră.”

hotar 1

Fragment din lucrarea „România. N. A. Dilevskaia. Moscova – 1917.”

„Hotarele actuale ale României au fost stabilite în a doua jumătate a secolului XIX. Basarabia, care și 

hotar 2

Fragment din lucrarea „România. N. A. Dilevskaia. Moscova – 1917.”

astăzi  se diferențiază mult de regiunile rusești învecinate, anterior alcătuia partea estică a Principatului Moldovei. Din cele mai vechi timpuri tot spațiul terestru dintre râurile Tisa și Nistru, dintr-o parte, dintre munții Carpați și râul Dunărea – din cealaltă parte, reprezenta o țară populată de tribul semisălbatic – dacii. Acest popor ducea un mod de viață mizerabil și semicerșetor. Locuitorii munților alcătuiau bande belicoase și se ocupau cu jafuri. Populația din văi era supusă atacurilor din partea diferitelor popoare. La început romanii antici au cucerit Dacia și au făcut-o provincia lor. După romani a venit un popor asiatic – hunii, după aceștia – goții. Ei au fost înlocuiți de triburile vecine slave. Slavii au fost împinși de către unguri și, în sfârșit, țara a fost subjugată de turci. Niciun popor nu a plecat de bună voie din țara cucerită. Hoardele invadatoare au luptat pe pământul dacilor și l-au ruinat definitiv. Câmpurile rămâneau neprelucrate. Nu se strângea iarba de pe pajiștile bogate. Soarele dogoritor le ardea spre sfârșitul verii, transformând spațiile enorme într-un pustiu trist…

Fiecare popor, care venea în Dacia, își lăsa urmele sale neșterse. Populația indigenă își pierde treptat caracterul originar. I se modifică limba, moravurile și obiceiurile, se modifică, în sfârșit, însăși forma feței. Într-un final, din acest amestec pestriț și divers de popoare și triburi, s-a format un popor individual și independent – românii. Aceștia au un aspect frumos, de tipul oamenilor sudici; o constituție frumoasă, trăsături faciale corecte, piele smolită, ochi întunecați și triști și părul negru și văluros.”

limba

Fragment din lucrarea „România. N. A. Dilevskaia. Moscova – 1917.”

„Un rol foarte important pentru români l-au avut romanii. Sub influența acestora s-a format limba română, în componența căreia găsim multe rădăcini și cuvinte întregi latine. Romanii, precum se zice, i-au romanizat pe daci; chiar și denumirea de România ne vorbește despre originea ei romană. De aceea este general acceptat că românii sunt un popor romanic. Nu mai puțină influență asupra populației dacice au avut-o și slavii. O perioadă, în România era utilizat alfabetul slav, a fost introdusă religia ortodoxă și mult timp liturgia se desfășura în limba slavă.

În secolul al XVIII-lea, locul influenței slave îi revine celei grecești, îndeosebi puternică pe acele timpuri, când țara era guvernată de domnitorii greci. Limba vorbită la curte, cea literară și cea a păturilor sociale superioare era limba greacă. Limba română vorbeau doar oamenii simpli. 

În ultimii ani se observă o renaștere a limbii materne: se scriu cărți și se editează ziare; românii nu mai consideră o rușine să utilizeze limba română în vorbirea orală. Dar, odată cu aceasta, se bucură de o mare răspândire și limba franceză. În general, influența limbii franceze în România este foarte mare.  Românii se consideră un popor înrudit cu francezii, italienii și belgienii, care de asemenea aparțin poporului latin. Tinerii români înstăriți primesc studii în universitățile acestor țări.  Pătura inteligentă încearcă din răsputeri să imite intelectualitatea franceză. Un număr considerabil de cărți și ziare se editează în limba franceză.”

românii

Fragment din lucrarea „România. N. A. Dilevskaia. Moscova – 1917.”

„În Regatul României locuiesc în jur de 6 ½ milioane de români. Majoritatea lor poate fi întâlnită în alte state europene, mai ales în regiunile austro-ungare – Transilvania și Bucovina (până la 3 milioane) și în Basarabia (circa jumătate de milion). Într-un număr mai mic se găsesc în statele balcanice vecine și Europa de vest, preponderent în Franța, Belgia și Italia. În afară de români, în România locuiesc cele mai diverse popoare: nemți, unguri, italieni, turci, țigani, ruși și evrei. Populația totală a țării ajunge la numărul de până la 7 milioane de oameni.”

Surse:

1) http://books.google.ro

5 comentarii

Din categoria Uncategorized

Aleksandr Iațimirski despre istoria scrisului slav în Moldova și Valahia

Aleksandr lvanovici Iaţimirski (Александр Иванович Яцимирский, 1873-1925) este un traducător și un romanist rus, filolog-slavist. Fiu al lui Ivan Grigorievici Iaţimirski, învăţător rus, căsătorit cu o româncă din Basarabia, Iaţimirski a copilărit în satul Hânceşti, unde a urmat clasele primare. După absolvirea gimnaziului din Chişinău (1893), a studiat la Facultatea de Filologie-Istorie a Universităţii din Moscova, obţinând diploma în 1899. Contribuţia lui Iaţimirski la studiile literare şi lingvistice slavo-române îl recomandă ca o autoritate în acest domeniu în Rusia primelor decenii ale secolului al XX-lea. A realizat ample descrieri de manuscrise, exegeze şi ediţii de cronici slavo-române din secolele al XV-lea şi al XVI-lea, a elaborat studii consacrate culturii şi literaturii române în limba slavonă sau folclorului românesc, precum şi articole privind raporturile lingvistice slavo-române şi specificul vechilor documente româneşti. Până astăzi îşi păstrează valoarea documentară voluminosul catalog, cu largi extrase din texte, „Slavianskie i russkie rukopisi rumânskih bibliotek” („Славянские и русские рукописи румынских библиотек”, 1905), în care sunt descrise peste patru sute de manuscrise slavo-române şi slave din Biblioteca Academiei Române, Muzeul de Antichităţi, Mănăstirea Neamţ şi din alte colecţii, precum şi câteva inscripţii din mănăstiri şi biserici.

În anul 1906 acesta publică volumul „Iz istorii slavianskoi pismennosti v Moldavii i Valahii, Sankt Petersburg, 1906” („Из истории славянской письменности в Молдавии и Валахии XV – XVII вв.”) sau „Din istoria scrisului slav în Moldova și Valahia. Secolele XV – XVII.”

coperta

Aleksandr Ivanovici Iațimirski „Iz istorii slavianskoi pismennosti v Moldavii i Valahii, Sankt Petersburg, 1906” („Из истории славянской письменности в Молдавии и Валахии XV – XVII вв.”)

frag

Fragment din „Iz istorii slavianskoi pismennosti v Moldavii i Valahii, Sankt Petersburg, 1906”, Aleksandr Ivanovici Iațimirski („Из истории славянской письменности в Молдавии и Валахии XV – XVII вв.”)

„Întinderea extinsă a văii dunărene, închisă din partea de nord-vest de Carpați, din partea de sud și vest de Dunăre și limitată în partea estică de Marea Neagră și Nistru – alcătuiește nucleul așezărilor românești și al teritoriilor țărilor vechi Valahia și Moldova. Populată de români – popor de origine romană – și înconjurată din toate părțile de triburi slave, deseori era numită insulă romană vie, care stă singuratică în mijlocul mării uriașe slave și despărțită în totalitate de celelalte popoare cu origini comune. În afară de Regatul României, populat în întregime de români, ei sunt împrăștiați în acele localități, unde au locuit mai devreme sau locuiesc în prezent slavii: Transilvania, Banat, Bucovina, Basarabia și gubernia Herson, Macedonia, Tesalia și Epir, Bulgaria, Serbia ș.a.m.d.”

fragm

Fragment din „Iz istorii slavianskoi pismennosti v Moldavii i Valahii, Sankt Petersburg, 1906”, Aleksandr Ivanovici Iațimirski („Из истории славянской письменности в Молдавии и Валахии XV – XVII вв.”)

„Relația românisticii cu învățăturile slave și semnificația primei pentru ultima. – Primele menționări rusești despre români și interesul pentru aceștia în Rusia în secolul al XIX-lea. – Părerea oamenilor de știință de a include românistica în cercul de studii slave și încercări de realizare a acestora. Atitudinea românilor față de epoca slavă a trecutului lor. – Primele învățături filologice de limbă română la cronicii moldoveni. – Teoriile acestora despre proveniența romană a poporului român. – Ureche, cronica lui și problema apartenenței acesteia lui Nestor sau Grigore Ureche. – Miron Costin, ideile lui despre poporul român și lista de cuvinte de proveniență latină; sursa de bază a lui Costin și caracteristicele generale ale cronicii lui. – Studiul practic al limbii slave de către români; primele dicționare slavo-române – de mână și de tipar. – Părerea lui Dimitrie Cantemir despre limba română și dialectele ei.  – Primele experimente de cercetare și dezvoltare a limbii române de către filologi-transilvăneni și ai Regatului România. – Articolul lui Miklošič despre elementul slav din limba română și reacția lui Sreznevski. – Predecesorii lui Ovid Densușianu și lucrarea lui „Istoria limbii române”. – Catedra de slavistică din cadrul Universității din București și lucrările de bază ale lui Ioan Bogdan.”

f

Fragment din „Iz istorii slavianskoi pismennosti v Moldavii i Valahii, Sankt Petersburg, 1906”, Aleksandr Ivanovici Iațimirski („Из истории славянской письменности в Молдавии и Валахии XV – XVII вв.”)

„Manuscrisele slave, de proveniență română, au ajuns la noi în număr mare. Printre manuscrisele slave de sud, ele se evidențiază prin scrisul lor frumos și mare, ornamentele splendide, care sunt relativ bine păstrate și parțial ortografice, ceea ce constituie ortografia uniformă de Târnovo, în puține cazuri de Resavska; ultimile scrise în Valahia, mai ales în Oltenia (Valahia Mică), unde elementul sârb era semnificativ mai puternic, chiar și în secolul al XVII-lea.”

fr

Fragment din „Iz istorii slavianskoi pismennosti v Moldavii i Valahii, Sankt Petersburg, 1906”, Aleksandr Ivanovici Iațimirski („Из истории славянской письменности в Молдавии и Валахии XV – XVII вв.”)

„Putem să presupunem că în secolele XV – XVIII erau foarte multe manuscrise. E greu să stabilim o cifră exactă, dar în orice caz aceasta nu este mai mică de 10 000.

Cu excepția unor mănăstiri medievale, bibliotecile românești moderne de manuscrise sunt de proveniență nouă și au fost alcătuite din   livrări mai mult sau mai puțin întâmplătoare. În afară de cărțile descrise în lucrarea de față, manuscrisele românești sunt împrăștiate prin diferite biblioteci – rusești și străine; sunt unele descrieri, dar în foarte puține cazuri se făceau trimiteri la scrisoarea „Moldavo-Valahă”, dacă în însemnări nu erau referințe directe. De aceea, despre legătura multor manuscrise cu scrisul slav la români, în lipsa originalelor, putem doar face unele presupuneri în baza unor descrieri și trăsături comune în limbă, scriere și conținutul manuscrisului.”

fas

„Iz istorii slavianskoi pismennosti v Moldavii i Valahii, Sankt Petersburg, 1906” („Из истории славянской письменности в Молдавии и Валахии XV – XVII вв.”). Trebnic din anul 1486 a schitului Fortăreața de pe Nistru (Городище на Днестре). Mărime naturală.

Surse:

1. http://starieknigi.info

2. http://www.crispedia.ro

3. http://ru.wikipedia.org

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Valahia și Moldova în scrisorile geografului rus Ignati Iakovenko

Iakovenko Ignati Pavlovici (Яковенко Игнатий Павлович) – scriitor geograf și jurnalist rus publică în anul 1828, la Sankt Petersburg, un volum în formă de scrisori care „reprezintă o imagine de ansamblu a țărilor coreligionare cu noi și care au gemut mult timp sub jugul turcesc” cu denumirea „Situația actuală a principatelor turcești Moldova și Valahia și a provinciei rusești Basarabia” („Нынѣшнее состоянiе турецкихъ княжествъ Молдавiи и Валахiи и Россiиской Бессарабской области”, Яковенко Игнатий Павлович). Cartea reprezintă descrieri ale naturii, detalii etnografice și digresiuni în istoria și tradițiile țărilor vizitate.

Iakovenko Ignati Pavlovici „Situația actuală a principatelor turcești Moldova și Valahia și a provinciei rusești Basarabia” („Нынѣшнее состоянiе турецкихъ княжествъ Молдавiи и Валахiи и Россiиской Бессарабской области”, Яковенко Игнатий Павлович)

„Scrisori despre Moldova și Valahia. Scrisoarea I. Din Iași, din data de 26 aprilie 1820. Iakovenko Ignati Pavlovici „Situația actuală a principatelor turcești Moldova și Valahia și a provinciei rusești Basarabia” („Нынѣшнее состоянiе турецкихъ княжествъ Молдавiи и Валахiи и Россiиской Бессарабской области”, Яковенко Игнатий Павлович)

Fragment din „Situația actuală a principatelor turcești Moldova și Valahia și a provinciei rusești Basarabia” („Нынѣшнее состоянiе турецкихъ княжествъ Молдавiи и Валахiи и Россiиской Бессарабской области”, Яковенко Игнатий Павлович)

„Dacia antică, constituită din minunatele regiuni: Transilvania, Moldova, Valahia și Basarabia, rămânând fără ultimul său rege Decebal (le Daces) a trecut prin numeroase vicisitudini. Fiind cucerită de împăratul Traian, a devenit una din regiunile romane în anul 106 î. Hr. Detaliile celor mai importante evenimente de până la această epocă și din timpurile anterioare sunt acoperite de necunoaștere absolută.”

Fragment din „Situația actuală a principatelor turcești Moldova și Valahia și a provinciei rusești Basarabia” („Нынѣшнее состоянiе турецкихъ княжествъ Молдавiи и Валахiи и Россiиской Бессарабской области”, Яковенко Игнатий Павлович)

„Ridicate în mai multe locuri în Basarabia, Moldova, Valahia și pe partea dreaptă a Dunării – valurile de pământ, numite „ale lui Traian”, demonstrează grija acestui împărat sau încercarea de a reține invaziile popoarelor vecine pe pământurile acestuia, sau doar semnificau hotarele lui. Cea mai distrugătoare pustiire a locurilor, adiacente Dunării din Moldova și parțial din Valahia a fost întreprinsă de tătari în anul 1228 după nașterea lui Hristos, iar cruzimea lor barbară a pus pe fugă o bună parte de locuitori din care unii au trecut pe malul drept al Dunării, în Bulgaria, iar alții 

legenda

Fragment din „Situația actuală a principatelor turcești Moldova și Valahia și a provinciei rusești Basarabia” („Нынѣшнее состоянiе турецкихъ княжествъ Молдавiи и Валахiи и Россiиской Бессарабской области”, Яковенко Игнатий Павлович)

și-au căutat salvarea în munții Carpați, care au și contribuit mai degrabă la păstrarea existenței lor naționale. Toată această țară, fiind astfel condamnată la neliniști și griji permanente a rămas o perioadă îndelungată aproape pustiită și toți locuitorii au fost nevoiți să ducă o viață de păstor, în munți. Prin urmare, Dragoș, fiul lui Bogdan, voievodul din Maramureș, ieșind la vânătoare cu un număr mare de oameni și traversând creasta munților Carpați în Moldova s-a convins de retragerea tătarilor; acesta începe să înființeze așezări noi în anul 1352 și pe când comemora locurile, aflându-se la o vânătoare lângă râul Molda, unde câinele acestuia, urmărind un bour s-a înecat, a numit așezarea Moldova.”

Fragment din „Situația actuală a principatelor turcești Moldova și Valahia și a provinciei rusești Basarabia” („Нынѣшнее состоянiе турецкихъ княжествъ Молдавiи и Валахiи и Россiиской Бессарабской области”, Яковенко Игнатий Павлович)

„De atunci țara aceasta poartă denumirea actuală. Dar Valahia, întemeiată mult mai devreme și anume în anul 1241 de Radu I Voievod, venit din Transilvania a primit denumirea sa, precum certifică Enea Silvio de’ Piccolomini, după numele stăpânitorului coloniei romane Flacius; denumire care ulterior a fost denaturată și pronunțată Vlahia, iar apoi Valahia. Dar locuitorii autohtoni și astăzi se mai numesc români, iar principatului nu îi spun Valahia, ci Țara Românească, demonstrând prin asta proveniența sa romanică, care-și aveau cele mai importante orașe și cetățeni de partea dreaptă a râului Olt, în Valahia Mică, unde și până astăzi, sub pământ se găsesc temeliile acestora, diferite medalii antice și altele, în special în județul Romanați.”

Fragment din „Situația actuală a principatelor turcești Moldova și Valahia și a provinciei rusești Basarabia” („Нынѣшнее состоянiе турецкихъ княжествъ Молдавiи и Валахiи и Россiиской Бессарабской области”, Яковенко Игнатий Павлович)

„Voievozii Moldovei și ai Valahiei și-au menținut o perioadă îndelungată independența; opunându-se pretențiilor regilor polonezi și unguri, știau adesea să profite de neînțelegerile existente între aceștia și la război erau de partea care-i avantaja; dar – în sfârșit slăbirile interne, căderea Greciei și succesele rapide ale  turcilor în Europa au dus inevitabil la schimbarea opțiunilor.  Convinși de zădărnicia eforturilor de opunere în fața inegalabilelor puteri, care îi amenințau permanent au fost nevoiți să treacă sub protecția Porții.”

Harta Valahiei, Moldovei și Basarabiei compusă în anul 1808, din „Situația actuală a principatelor turcești Moldova și Valahia și a provinciei rusești Basarabia” („Нынѣшнее состоянiе турецкихъ княжествъ Молдавiи и Валахiи и Россiиской Бессарабской области”, Яковенко Игнатий Павлович)

Surse:

1. http://www.runivers.ru

2. http://dic.academic.ru

Un comentariu

Din categoria Uncategorized